Με πρωτιές στις

Πανελλαδικές

Εξετάσεις

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ του 1ου Επιστημονικού Πεδίου :

 

Κωδ.
Μηχαν.
Τμήμα ΑΕΙ
ή ΤΕΙ
Πόλη Σημ. Πεδίο
101 Θεολογίας ΑΕΙ Αθήνα - 1o
102 Φιλοσοφίας ΑΕΙ Πάτρα - 1o
103 Θεολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. ΑΕΙ Καλαμάτα - 1o
105 Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ Αθήνα - 1o
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή - 1o
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή - 1o
109 Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα - 1o
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ Αθήνα - 1o
111 Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
113 Φιλολογίας ΑΕΙ Ιωάννινα - 1o
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ Ιωάννινα - 1o
115 Φιλολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o
117 Νομικής ΑΕΙ Αθήνα - 1o
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΑΕΙ Αθήνα - 1o
119 Νομικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
121 Νομικής Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή - 1o
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΑΕΙ Ιωάννινα - 1o
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. ΑΕΙ Αθήνα - 1o
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα - 1o
126 Κοινωνιολογίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα - 1o
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα Αγγλ. 1o
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Αγγλ. 1o
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα Γαλ. 1o
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Γαλ. 1o
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα Γερ. 1o
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Γερ. 1o
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Ιταλ. 1o
145 Ιστορίας Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα - 1o
146 Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα - 1o
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Ξ.Γλ.* 1o
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. ΑΕΙ Αθήνα Ξ.Γλ.* 1o
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o
151 Ψυχολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου ΑΕΙ Αθήνα Ξ.Γλ.* 1o
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου ΑΕΙ Αθήνα - 1o
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα - 1o
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη - 1o
168 Θεάτρου ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
169 Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ Πάτρα - 1o
170 Ψυχολογίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα - 1o
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) ΑΕΙ Αθήνα - 1o
172 Ψυχολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
175 Φιλολογίας ΑΕΙ Πάτρα - 1o
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος - 1o
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου ΑΕΙ Αθήνα Ξ.Γλ.* 1o
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος - 1o
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) ΑΕΙ Αθήνα Ιταλ. 1o
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) ΑΕΙ Αθήνα Ισπ. 1o
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα - 1o
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή - 1o
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα - 1o
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου ΑΕΙ Καλαμάτα - 1o
192 Σλαβικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα - 1o
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα - 1o
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή - 1o
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη - 1o
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΑΕΙ Πειραιάς Ξ.Γλ.* 1o
357 Πολιτικών Επιστημών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου ΑΕΙ Ναύπλιον - 1o
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή - 1o
384 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) ΑΕΙ Αθήνα - 1o
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. ΑΕΙ Κέρκυρα (1) 1o
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. ΑΕΙ Κέρκυρα Ισπ. 1o
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου ΑΕΙ Κόρινθος - 1o
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας Εκκλ. Αθήνα (2) 1o
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης Εκκλ. Θεσσαλονίκη (2) 1o
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων Εκκλ. Βελλάς (2) 1o
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Εκκλ. Ηράκλειο (2) 1o
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων Εκκλ. Βελλάς   1o
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Εκκλ. Ηράκλειο   1o
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα - 1o
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o
641 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρα - 1o
643 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο - 1o
661 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνα - 1o
743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας ΤΕΙ Πύργος - 1o
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Στρατ. Θεσσαλονίκη (3) 1o
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Στρατ. Θεσσαλονίκη (3) 1o
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου ΑΕΙ Αθήνα - 1o,5o
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o,5o
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολόγγι - 1o,5o
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα Ξ.Γλ.* 1o,5o
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά - 1o,5o
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι - 1o,5o
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη - 1o,4o
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα - 1o,4o
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας ΑΕΙ Αγρίνιο - 1o,4o
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ζάκυνθος - 1o,4o
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Αθήνα - 1o,2o
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Ιωάννινα - 1o,2o
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o,2o
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o,2o
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΑΕΙ Πάτρα - 1o,2o
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o,2o
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Πάτρα - 1o,2o
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη - 1o,2o
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος - 1o,2o
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΑΕΙ Αθήνα - 1o,2o
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΑΕΙ Ιωάννινα - 1o,2o
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο - 1o,2o
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη - 1o,2o
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος - 1o,2o
163 Κινηματογράφου ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o,2o
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος - 1o,2o
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος - 1o,2o
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΑΕΙ Αθήνα - 1o,2o
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o,2o
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος - 1o,2o
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου ΑΕΙ Κόρινθος - 1o,2o
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα - 1o,2o
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα - 1o,2o
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ Αθήνα Αθλ. 1o,2o
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης ΑΕΙ Σέρρες Αθλ. 1o,2o
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Αθλ. 1o,2o
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή Αθλ. 1o,2o
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας ΑΕΙ Τρίκαλα Αθλ. 1o,2o
406 Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Αρμ. 1o,2o
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα Αρμ. 1o,2o
408 Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα Αρμ. 1o,2o
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Αρμ. 1o,2o
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας ΤΕΙ Πύργος - 1o,2o
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνα - 1o,2o
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα - 1o,2o
694 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη - 1o,2o
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα (4) 1o,2o

 

Σημειώσεις:

* Απαιτείται εξέταση σε μια Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.

(1) Απαιτείται εξέταση σε δύο Ξένες Γλώσσες από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

(2) Δεκτοί γίνονται μόνο υποψήφιοι οι οποίοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

(3) Απαιτούνται Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

(4) Απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα Αρμονία και Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων. Επιπλέον, οι υποφήφιοι για το Τμήμα αυτό πρέπει να έχουν κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαικά μουσικά όργανα.

Brainwire.gr