Με πρωτιές στις

Πανελλαδικές

Εξετάσεις

Το σύστημα εξετάσεων

Η πρώτη τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα-πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα-τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

Α΄ Λυκείου

 

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

1.      Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5), τη Νέα Ελληνική Γλώσσα (2) και Λογοτεχνία (2).

2.      Μαθηματικά,πέντε (5) ωρών με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα (3) και τη Γεωμετρία (2).

3.      Φυσικές Επιστήμες,έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική (2), τη Χημεία (2) και τη Βιολογία (2).

4.      Ιστορία,δύο (2) ωρών.

5.      Πολιτική Παιδεία,τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.

6.      Θρησκευτικά,δύο (2) ωρών.

7.      Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project),δύο (2) ωρών.

8.      Ξένη Γλώσσα,δύο (2) ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).

9.      Φυσική Αγωγή,δύο (2) ωρών. 

 

Στη Β΄ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία. 

Β΄ Λυκείου

 

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

1.      Ελληνική Γλώσσα,έξι (6) διδακτικών ωρών με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2), τη Νέα Ελληνική Γλώσσα (2) και Λογοτεχνία (2).

2.      Μαθηματικά,πέντε (5) ωρών με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα (3) και τη Γεωμετρία (2).

3.      Φυσικές Επιστήμες,έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική (2), τη Χημεία (2) και τη Βιολογία (2).

4.      Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών,μία (1) ώρα.

5.      Ιστορία,δύο (2) ωρών.

6.      Φιλοσοφία,δύο (2) ωρών.

7.      Πολιτική Παιδεία,δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.

8.      Θρησκευτικά,δύο (2) ωρών.

9.      Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project),μία (1) ώρα.

10.  Ξένη Γλώσσα,δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).

11.  Φυσική Αγωγή,μία (1) ώρα. 

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

1.      Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,τρεις (3) ώρες

2.      Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη),δύο (2) ώρες

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι τα εξής:

1.      Φυσική,τρεις (3) ώρες

2.      Μαθηματικά,δύο (2) ώρες

Γ΄ Λυκείου

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ΄ Γενικού Λυκείου – εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

 

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, δηλαδή τα κοινά μαθήματα που διδάσκονται όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, είναι εννέα (9) με 15 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας συνολικά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Θρησκευτικά

1

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

Βιολογία

2

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσική Αγωγή

2

Σύνολο

15

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Ελεύθερο Σχέδιο

2

Γραμμικό Σχέδιο

2

Ιστορία της Τέχνης

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

2

 

Οι Ομάδες Προσανατολισμού από τις οποίες ο κάθε μαθητής επιλέγει μόνο μία (1) είναι τρεις (3):

1η : Ανθρωπιστικών Σπουδών

2η : Θετικών Σπουδών

3η : Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Για κάθε ομάδα προσανατολισμού τα διδασκόμενα μαθήματα κατεύθυνσης είναι πέντε (5) με 15 ώρες διδασκαλίας.

 

Ομάδες Προσανατολισμού – Μαθήματα Κατεύθυνσης ανά Ομάδα Προσανατολισμού

 

1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

Ιστορία

3

Λατινικά

3

Λογοτεχνία

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο

15

 

2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

3

Βιολογία

2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

Σύνολο

15

 

3η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

Ιστορία

3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο

15

 

Επιστημονικά πεδία

  Τα επιστημονικά πεδία (ΕΠ) είναι πέντε (5) και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

1ο ΕΠ

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο ΕΠ

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο ΕΠ

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο ΕΠ

Επιστήμες Εκπαίδευσης

5ο ΕΠ

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής


 

Ο κάθε υποψήφιος σε οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού έχει δικαίωμα να δηλώσει σχολές που ανήκουν σε ένα (1) ή σε δύο (2) επιστημονικά πεδία (ΕΠ) από τρία (3) επιστημονικά πεδία που προσφέρονται σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

(1ο ΕΠ)

Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

(2ο ΕΠ)

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

(5ο ΕΠ)

Σπουδές Υγείας και Ζωής

(3ο ΕΠ)

Σπουδές Υγείας και Ζωής

(3ο ΕΠ)

Σπουδές Υγείας και Ζωής

(3ο ΕΠ)

Παιδαγωγικές Σπουδές

(4ο ΕΠ)

Παιδαγωγικές Σπουδές

(4ο ΕΠ)

Παιδαγωγικές Σπουδές

(4ο ΕΠ)

 

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε ομάδα προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

 

Συντελεστές  βαρύτητας μαθημάτων

 

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

 

Μαθήματα Βαρύτητας

1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

 

 

Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

 

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

1ο  Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

         

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Μαθήματα Βαρύτητας

2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

 

 

Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

2ο  Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Μαθήματα Βαρύτητας

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

 

Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη

Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στην Ιστορία, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ),  τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

 

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

5ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Brainwire.gr