Με πρωτιές στις

Πανελλαδικές

Εξετάσεις

Οργάνωση & Λειτουργία του Φροντιστηρίου

Ολιγομελή τμήματα : Στον ΠΥΘΑΓΟΡΑ λειτουργούν ομοιογενή ολιγομελή τμήματα που σχηματίζονται με βάση τις επιδόσεις αλλά και τους στόχους των μαθητών. Έτσι μέσα από την άμιλλα και τη δυναμική του τμήματος, ο καθένας επωφελείται και από τις γνώσεις των άλλων.

 

Κλειστά groups 3 – 4 ατόμων : Στον ΠΥΘΑΓΟΡΑ επίσης λειτουργούν κλειστά groups 3 – 4 ατόμων για αριστούχους μαθητές με υψηλές επιδόσεις και στόχους.

 

Ιδιαίτερα Μαθήματα : Παρέχεται η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων με τους καθηγητές του ΠΥΘΑΓΟΡΑ.

 

Καθηγητές : Οι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές του ΠΥΘΑΓΟΡΑ, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία και καθοδηγούν τους μαθητές στην επιτυχία. Η συλλογική δουλειά, η διαρκής συνεργασία και η μακροχρόνια διδακτική εμπειρία είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εγγυώνται την επιτυχία.

 

Μέθοδος Διδασκαλίας : Η διδασκαλία προσαρμόζεται στο επίπεδο της κάθε ομάδας : καλύπτει κενά που ενδεχομένως υπάρχουν, επικεντρώνεται στην εμπέδωση των γνώσεων και επεκτείνεται σε θέματα αυξημένης δυσκολίας. Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα και υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τις τελικές επαναλήψεις.

 

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα : Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα είναι θεσμός στον ΠΥΘΑΓΟΡΑ. Διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός ωρών διδασκαλίας.

 

Ατομική Παρακολούθηση : Οι καθηγητές σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο του κάθε μαθητή, την επίδοσή του στα διαγωνίσματα και στο σχολείο. 
Παράλληλα, πραγματοποιούνται συναντήσεις με κάθε μαθητή χωριστά, όπου από κοινού αξιολογείται η απόδοση του διαβάσματος και προσδιορίζονται οι στόχοι για το επόμενο διάστημα.

 

Έντυπο Υλικό Φροντιστηρίου : Οι σημειώσεις του φροντιστηρίου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ δίνονται δωρεάν στους μαθητές του Φροντιστηρίου. Περιλαμβάνουν ασκήσεις και θεωρία, συγγράφονται από τους καθηγητές μας και καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη.

Brainwire.gr