Με πρωτιές στις

Πανελλαδικές

Εξετάσεις

Γενικές Οδηγίες

Γενικές Οδηγίες - Συμβουλές στους Υποψηφίους

 

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα συνηθέστερα λάθη που συναντώνται σε γραπτά µαθητών :

Εκφραστικά ή διατύπωσης. Παρατηρούνται στα γλωσσικά μαθήματα.

Λάθη από κατανόηση ή παρεξήγηση του ζητουμένου (σύγχυση εννοιών ή σχέσεων εννοιών, σύγχυση συνθηκών στη Ιστορία, φιλοσοφικών θεωριών κ.λ.π.)

Λάθη προσήµων στις …ασκήσεις των Μαθηµατικών και της Φυσικής

Λάθη στις χηµικές αντιδράσεις

 

Προσοχή στην εκφώνηση :
Τα θέµατα έτσι όπως διατυπώνονται απαιτούν προσεκτική µελέτη, ώστε να γίνει κατανοητό ακριβώς ποια είναι τα ερωτήµατα. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατανοήσουν πλήρως την εκφώνηση, για να αντιληφθούν τι ζητάει. Πολλές φορές βλέπουν επιφανειακά την εκφώνηση και ταυτίζουν λανθασμένα τα θέματα με ερωτήματα που ήδη έχουν μελετήσει. Ένα θέμα είναι δυνατόν να διατυπωθεί με πολλούς τρόπους και να απαιτεί διαφορετικές απαντήσεις. 

 

ΓENIKOI KANONEΣ


1. Tο βασικότερο λάθος που κάνουν τα παιδιά είναι ότι δεν διαβάζουν καλά τα θέµατα όταν φτάσουν στα χέρια τους. Έχουν κάτι µέσα στο µυαλό τους και νοµίζουν ότι αυτό τους ζητούν ν’ απαντήσουν. H καλή µελέτη του θέµατος είναι το A και το Ω στις εξετάσεις. Πολλοί µαθητές πέφτουν σε παγίδες, διότι απάντησαν βιαστικά. Tα θέµατα συνήθως είναι διατυπωµένα µε σαφήνεια, συνεπώς έστω και στοιχειωδώς να έχει διαβάσει κάποιος, σίγουρα µπορεί να απαντήσει σε κάποια από αυτά.

2. ∆εύτερο βήµα είναι η κατάταξη των δεδοµένων. Aυτό βοηθά να σκεφτούµε ποιο δρόµο θα ακολουθήσουµε προς  τη λύση του ζητήµατος. 

3. Όταν κάτι δεν το γνωρίζουµε, προχωράµε στο επόµενο. ∆εν σταµατάµε ποτέ. Στόχος είναι να συγκεντρώσουµε έστω και µία µονάδα. 

4. ∆εν σβήνουµε ποτέ ό,τι έχουµε γράψει. Xιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο – από ανασφάλεια – σβήνουν απαντήσεις σωστές, επειδή νοµίζουν ότι είναι λανθασµένες. Συνήθως αµφισβητούν την τελευταία στιγµή ακόµη και τις βασικές τους γνώσεις.

5. Στα µαθήµατα, που τα θέµατα δίνονται σε δύο οµάδες (οµάδα A’ και οµάδα B’), δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις απαντήσεις των ερωτήσεων της οµάδας B. Πρέπει να ανατρέξετε σε διάφορα σηµεία του σχολικού βιβλίου και οι απαντήσεις να έχουν νοηµατική αλληλουχία.

6. Στα θεωρητικά µαθήµατα προσοχή στην αυτούσια αναπαραγωγή λέξεων – εκφράσεων του κειµένου, όπως και στην αναπαραγωγή του ύφους του συγγραφέα. Eίναι αρνητικά στοιχεία.

7. Στα θετικά µαθήµατα :

    α) Προσοχή στα υποερωτήµατα. Tις περισσότερες φορές τα συµπεράσµατα των πρώτων ερωτηµάτων πρέπει να χρησιµοποιηθούν στα επόµενα.

    β) Nα χρησιµοποιείτε τους µηχανισµούς επαλήθευσης σε κάθε άσκηση, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα λάθους.

8. Στην έκθεση αποφύγετε σοβαρά λάθη, όπως επαναλήψεις νοηµάτων, άτακτη παράθεση σκέψεων, κυκλική πορεία στην ανάπτυξη του θέµατος, που την επαναφέρει στο σηµείο αφετηρίας µε επαναλήψεις, προβολή µιας φανερά παράλογης θέσης.

9. Oι βαθµολογητές επισηµαίνουν πολλές φορές ότι τα κείµενα είναι ακατανόητα και χρειάζονται αποκωδικοποίηση. H προσπάθεια αυτή είναι εξαιρετικά κοπιαστική για τον καθηγητή και έχει συνέπειες σε σας. Άρα δείξτε προσοχή στη διατύπωση του γραπτού σας.

10. Oι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τύπου«σωστό – λάθος» κρύβουν παγίδες διότι…δείχνουν απλές. Προσέξτε τη διατύπωση των ερωτήσεων. Η βιαστική µατιά οδηγεί σε λάθος συµπέρασµα.

Brainwire.gr